Termeni & Condiții

Termenii și Condiții de Utilizare a Platformei WE ARE ONE Academy

 

Vizitarea şi utilizarea site-ului https://www.weareoneacademy.com se pot face
numai dacă sunteţi de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul site-ului și/sau
utilizarea oricărei funcționalități a
paginii https://www.weareoneacademy.com reprezintă acordul și asumarea dvs. de a
respecta în integralitate Termenii și Condițiile.

Website-ul https://www.weareoneacademy.com (denumit în continuare
„Platforma” sau „WeAreOneAcademy”) este deținut și operat de We Are One
Online SRL, persoană juridică de naționalitate romană, având sediul social în Sibiu,
str. Cornel Medrea nr. 11, județul Sibiu, număr de ordine în Registrul Comerțului
J32/752/2021, cod unic de înregistrare fiscală 44109434 număr de
telefon 0744420642 și adresa de e-mail [email protected] și We Are One
Travel persoană juridică de naționalitate romană, având sediul social în Sibiu, str.
Cornel Medrea nr. 11, județul Sibiu, număr de ordine în Registrul Comerțului
J32/812/2021, cod unic de înregistrare fiscală 44144296 telefon 0744420642 și
adresa de e-mail [email protected] (denumite în continuare
„WeAreOne”).

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ale Platformei (astfel
cum este definită mai jos) de către persoanele care accesează această Platformă
(denumit în continuare "Termenii și Condițiile").

Materialele și informațiile prezentate pe această Platformă sunt concepute având în
vedere situații standard. Din acest motiv, înainte de a le aplica la situația dvs.
particulară orice informații puse la dispoziție de WeAreOne, este necesar să cereți
părerea unui specialist relevant activității dumneavoastră.

Data ultimei modificări: 24.07.2022

2
Prin urmare, WeAreOne nu este răspunzătoare în nicio măsura, pentru niciun
prejudiciu, de orice natură ar fi acesta, legat de sau rezultat din (i) folosirea
articolelor, materialelor, informațiilor sau a oricăror altor date disponibile pe sau
făcute disponibile prin Platforma, respectiv cuprinse în newsletter-ele noastre, pe
paginile noastre de socializare sau in orice alt produs care este realizat sau pus la
dispoziție de WeAreOne, direct sau indirect, indiferent de mijloc, digital sau fizic.

WeAreOne este o platformă care oferă cursuri audio-vizuale de Fotografie,
Videografie, Dezvoltare Personala, Promovare în Social Media, produse digitale
precum E-books, filtre pentru poze si acces plătit la o comunitate selectă. 

WeAreOne are dreptul de a determina proiectarea, conținutul, funcționalitatea,
disponibilitatea și oportunitatea existenței Platforme, precum și de a alege membrii
comunității.

WeAreOne va depune toate eforturile necesare pentru a pune la dispoziție
Utilizatorului materiale calitative, actuale și relevante domeniului care face obiectul
cursului, fără a avea însă o obligație de rezultat.

WeAreOne își rezervă dreptul de a șterge de pe Platformă orice materialele care nu
mai prezintă interes pentru public, care necesită o actualizare sau pe care WeAreOne
le consideră neoportune sau nepotrivite.

Înaintea ștergerii integrale a unui curs, WeAreOne va comunica celor înregistrați la
respectivul curs acest aspect prin intermediul canalelor de comunicare email și va
oferi o perioadă de grație de minim 30 de zile de la prima comunicare și până la
eliminarea conținutului în cauză. La expirarea termenului menționat, materialul de
curs va fi șters/eliminat, Platforma nefiind obligată să-l re-posteze sau să-l furnizeze,
din nou, pentru acces.

Data ultimei modificări: 24.07.2022

3
Atunci când consideră oportun, Platforma își rezervă dreptul de a înlocui sau
actualiza materialele încărcate pe site, care pot fi sau nu parte într-un curs.

Definiții

Conținutul înseamnă orice articole, imagini foto si/sau video,
denumiri, discuții pe forum si orice alte date
disponibile pe sau prin Platformă respectiv conținute în
newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de
socializare sau in orice alt produs care este realizat sau
pus la dispoziție de Platformă.

Utilizator înseamnă orice persoana care accesează Platformă
și/sau utilizează în orice mod materialele, informațiile
sau orice alte date disponibile pe sau prin Platformă,
respectiv conținute in newsletter-ele noastre, pe
paginile noastre de socializare sau în orice alt produs
care este realizat sau pus la dispoziție de Platformă.

Platforma

Cont

https://www.weareoneacademy.com

secțiunea din Platformă creată ca urmare a înregistrării
unui Utilizator (prin nume de utilizator, parolă și alte
date solicitate la momentul înrolării), care conține
informații despre Utilizator și ii permite acestuia
înrolarea la cursuri.

Data ultimei modificări: 24.07.2022

4
Produsul: Orice material cu conținut digital, inclusiv, dar nefiind
limitat la: E-books, conținut video, audio-video, audio,
foto, conținut digital scris, filtre pentru poze sau
instrucțiuni de utilizare a oricăror astfel de produse, comunități online, acces la grupuri de Discord, Whatsapp, Telegram.

Contul Dumneavoastră

Pentru a putea avea acces la serviciile și produsele contra-cost oferite de către
WeAreOne prin intermediul Platformei, este necesară să vă creați un cont personal
pe Platformă. În acest scop, vă rugăm să parcurgeți în mod adecvat pașii necesari în
vederea creării Contului.

La înregistrarea Contului pe Platforma și, ulterior, pe toată durata de existență a
contului respectiv, aveți următoarele obligații:
a. Să furnizați date și documente adevărate, exacte și complete, conform
formularului de înregistrare pus la dispoziție de Platforma;
b. Să mențineți și, după caz, să actualizați atunci când situația o cere, datele de
înregistrare precum și orice alte date furnizate
https://www.weareoneacademy.com astfel încât să fie în permanență
adevărate, exacte și complete; Puteți să vă actualizați orice informație direct
din contul dumneavostră de utilizator al Platformei.
c. Să furnizați la solicitarea WeAreOne orice informații necesare în legătură cu
utilizarea Platformei.

În cazul furnizării unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau
incomplete, https://www.weareoneacademy.com are dreptul să suspende contul
dumneavoastră. Suspendare Contului se va face cu o notificare prealabilă transmisă
Utilizatorului.
Nu permitem cu bună știință persoanelor sub vârsta de 18 ani crearea de Conturi.
Orice accesare a Platformei de către minori direct sau prin intermediul
tutorilor/reprezentanților legali se face pe propria răspundere a acestora, din urmă.

Data ultimei modificări: 24.07.2022

5
Utilizatorul este singura persoană autorizată să utilizeze Contul său, fiind unica parte
responsabilă pentru menținerea confidențialității oricărei parole sau număr de cont
furnizat de WeAreOne în vederea accesării serviciilor.
Utilizatorul este unica parte responsabilă pentru toate activitățile ce se desfășoară
din Contul și cu parolele sale. WeAreOne nu deține controlul asupra utilizării
Conturilor și își declină orice responsabilitate fată de activitățile derivate în urma
utilizărilor sale. În cazul existenței unor suspiciuni față de utilizarea neautorizată din
partea unor terți ale parolelor sau Conturilor, precum și indicii asupra oricăror
încălcări ale sistemelor de securitate, Utilizatorul își asumă obligația de a notifica de
îndată WeAreOne despre aceste aspecte.

Plata și Facturarea

Prețurile afișate pe Platformă, la fiecare abonament în parte reprezintă prețul final
platit de Utilizator.
Prețurile unitare afișate pe site pot fi modificate de către Platformă, fără ca prețul
afișat să reprezintă o ofertă unilaterală irevocabilă de a contracta.

Plata se poate face prin oricare dintre următoarele modalități: online, cu cardul
bancar sau PayPal urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia
efectuării plății.
WeAreOne nu este răspunzătoare pentru procesarea în mod eronat a plății.
WeAreOne nu este răspunzătoare pentru erorile înregistrate prin intermediul
sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi
utilizând sistemul de plată cu cardul.

Factura fiscală pentru orice comandă (inclusiv pentru plățile recurente) va putea fi
transmisă pe adresa de email introdusă la momentul achiziției.

Abonamente recurente

Data ultimei modificări: 24.07.2022

6
Dacă selectați un serviciu cu o caracteristică de reînnoire automată („Abonament
recurent”), autorizați WeAreOne să vă mențină informațiile despre cont și să
încaseze contul respectiv la reînnoirea Serviciului pe care îl alegeți, fără nicio altă
acțiune cerută de dvs.
În cazul în care We Are One nu poate să vă perceapă contul, We Are One pe
parcursul a 20 de zile va reîncerca facturarea periodic, o data la 3 zile. După
expirarea termenului de 20 de zile și în lipsa unei perceperi reușite a contului We Are
One va suspenda serviciile oferite către dumneavoastră până la efectuarea plății
primite.

WeAreOne poate modifica din când în când prețul abonamentelor recurente și vă va
comunica în avans orice modificare a prețului și, dacă este cazul, termenul și
modalitate în care puteți cum să acceptați aceste modificări. Modificările de preț
pentru abonamentele recurente vor intra în vigoare la începutul următoarei perioade
de abonament după data modificării prețului. După cum este permis de legislația
locală, acceptați noul preț continuând să utilizați abonamentul dvs. recurent după ce
modificarea prețului intră în vigoare. Dacă nu sunteți de acord cu modificările de
preț, aveți dreptul să respingeți modificarea prin anularea abonamentului dvs.
recurent înainte ca modificarea prețului să intre în vigoare. Prin urmare, asigurați-vă
că ați citit cu atenție orice astfel de notificare a modificărilor de preț.

Politica de Anulare si Retur

Furnizorul are urmatoarea Politica de anulare pentru serviciile achizitionate de utilizatori sub forma de pachete de sesiuni de curs:

 •  Beneficiarul poate opta pentru anularea unei achizitii sub forma de pachet de sesiuni de curs prin formularea unei cereri de anulare in termen de 14 zile de la data achizitionarii pachetului de sesiuni de curs.
 •  Cererea de anulare se face prin email la adresa [email protected], dar returnarea este imposibilă după parcurgerea a mai mult de 1% din produs, deoarece el poate fi copiat/înregistrat.
 •  Nu mai puteți rezilia contractul din momentul în care ați început descărcarea sau vizualizarea. Veți pierde acest drept odată lansată operațiunea de vizualizare sau descărcare.
 •  O sesiune de curs se considera neaccesata daca nu a fost accesata nici macar o data o sesiune LIVE sau materialele video.
 •  Verificarea accesarii de catre Beneficiar a sesiunile de curs LIVE, a materialelor sau a inregistrarii video asociate unei sesiuni de curs se face pe baza log in-urilor din platforma.
 •  Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a rezilia contul dvs. și de a refuza sau restricționa orice utilizare actuală sau viitoare a Serviciului fără a efectua o rambursare în cazul în care clientul parcurge mai mult de 1% din procentul total al produsului/cursului audio-vizual.

Politica de anulare si retur pentru serviciile achizitionate de utilizatori sub forma de ABONAMENT LUNAR / ANUAL

Plățile nu sunt rambursabile și nu există rambursări sau credite pentru perioadele utilizate parțial. Puteți anula un abonament recurent în orice moment, dar dacă vă anulați abonamentul înainte de sfârșitul perioadei de abonament curente, nu vom rambursa niciun fel de taxe de abonament deja plătite către noi. Cu toate acestea, după orice anulare, veți continua să aveți acces la serviciu până la sfârșitul perioadei actuale de abonament.

 •  Puteți anula abonamentul în orice moment și veți continua să aveți acces la serviciile Platformei până la sfârșitul perioadei de facturare.
 •  Plățile nu sunt rambursabile și nu oferim rambursări sau credite pentru perioadele în care nu ați folosit Platforma sau pentru nefolosirea conținutului Platformei.
 •  Abonementul este considerat un angajament continuu din partea clientului. Astfel, cererea de returnare a banilor pentru o tranzacție deja procesta de reînnoire nu este acoperită în cadrul politicii de returnare.
 •  Situațiile în care o persoană uită să-și anuleze abonamentul și acesta este reînnoit automat, nu se obține returnarea sumei.
 •  Pentru a anula un abonament, accesați pagina „Setări” și urmați instrucțiunile de anulare sau din mail-ul in primul mail de la [email protected], in care au fost instructiunile pentru cum sa intrati pe discord, in sectiune de jos al mailului se afla optiunea de “unsubscribe”.
 •  Dacă anulați abonamentul, serviciile vor fi suspendate automat la sfârșitul perioadei dvs. actuale de facturare.

În orice moment și din orice motiv, putem oferi o rambursare, o reducere sau alte contraprestații unora sau tuturor utilizatorilor noștri („credite”). Cuantumul și forma acestor credite și decizia de a le acorda sunt la discreția noastră exclusivă și absolută.

Data ultimei modificări: 24.07.2022

7
Acordarea de credite într-o singură situație nu vă dă dreptul la credite în viitor
pentru cazuri similare și nici nu ne obligă să oferim credite în viitor, în niciun caz.

Dacă v-ați abonat pe site-ul nostru web, puteți anula contactând asistența la
adresa [email protected] sau accesând Setări din contul dvs., selectând
Anulare Subscripție, urmând instrucțiunile de pe ecran pentru a continua și anula
abonamentul.

Dreptul de retragere

Produsele oferite de WeAreOne prin intermediul Platformei reprezintă conținutul
digital care nu este livrat pe un suport material, utilizatorul declarând că are
cunoștință de acest aspect și acceptând formatul digital al produsului, care este
definit conform art. 2 pct. 11 din Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind
drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.
Astfel, având în vedere că produsele furnizate reprezintă conținut digital, conform
art. 16 lit m) al Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor
în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative nu aveți dreptul de a solicita retragere din
contractul încheiat cu WeAreOne, și implicit returnarea produselor achiziționate.
Plasarea unei comenzi pe site, prin parcurgerea tuturor pașilor, echivalează cu
acordul dumneavoastră prealabil expres de începere a prestării și furnizare a
produselor digitale și, totodată, confirmare că ați luat cunoștință că vă pierdeți
dreptul legal la retragere, prevăzut de Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind
drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

 

Securitatea
Nu este permisă utilizarea Platformei în scopul introducerii în mod deliberat de
viruși sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv.
Sunt interzise încercările de acces neautorizat la această Platformă, la serverul pe

Data ultimei modificări: 24.07.2022

8
care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau baza de date în legătura
cu această Platformă. Prin acceptarea Termenilor si Condițiilor vă angajați sa nu
atacați acest Site prin intermediul unui atac de blocare a serviciului.

Nerespectarea dispozițiilor din prezenta secțiune va fi raportată autorităților
competente, potrivit prevederilor legale aplicabile, în vederea aplicării sancțiunilor
legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza Platforma.

Sunt interzise în mod nelimitativ următoarele activități desfășurate prin intermediul
Platformei:

a. defăimarea, abuzul, hărțuirea, urmărirea, amenințarea, lezarea sau încălcarea
drepturilor (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate
intelectuală) a altor persoane;
b. publicarea, încărcarea, distribuirea sau diseminarea oricărui conținut cu
caracter obscen, defăimător sau ilicit;
c. utilizarea Platformei în scopuri care contravin reglementărilor legale, precum
și în orice alt scop care excedă celui stabilit prin acești Termeni și Condiții;
d. publicarea unor fișiere sau a altor tipuri de materiale informatice care conțin
viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge sau de a afecta orice
sistem sau informație;
e. promovarea oricăror chestionare, concursuri, jocuri piramidale sau
corespondență tip „chain letter”;
f. publicarea aceluiași conținut în mod repetat (spamming);
g. restricționarea sau obstrucționarea utilizării Platformei de către orice alte
persoane. Insinuarea sau afirmarea faptului că WeAreOne garantează sau
susține în orice mod orice afirmații pe care le faceți și/sau orice produse sau
servicii furnizate prin intermediul Platformei sau în afara acesteia, în lipsa
acordului prealabil manifestat în scris de către WeAreOne;
h. utilizarea oricăror sisteme manuale sau automatizate în vederea colectării
ilicite de date personale, copierii informațiilor sau al indexării serviciilor;

Data ultimei modificări: 24.07.2022

9
i. atacarea cibernetică a Platformei, a utilizatorilor înscriși în Platformă,, a
serverelor și/sau a rețelelor aferente;
j. afectarea sau încălcarea în orice mod a drepturilor și intereselor legitime ale
WeAreOne ;
k. încărcarea de material cu conținut jignitor, ofensator sau dăunător, indecent,
denigrator, pornografic, incluzând în mod nerestrictiv conținut ce pledează în
favoarea, instigă sau promovează rasismul, intoleranța religioasă, ura sau
agresiunea fizică împotriva altor indivizi sau grupuri de persoane;
l. publicarea de conținut sau furnizarea accesului la conținuturi ce exploatează
minorii în mod abuziv, violent sau sexual;

WeAreOne își rezervă dreptul unilateral de a îndepărta orice conținut ce contravine
acestor prevederi, precum și de a bloca accesul la Platformă, respectiv de a refuza
prestarea Serviciilor către persoanele care nu respectă prevederile acestor Termeni si
Condiții. Blocarea accesului la Platformă și prestarea Serviciilor vor fi precedate de o
notificare din partea WeAreOne.

De asemenea, WeAreOne își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva tuturor
persoanelor ce sunt vinovate de cauzarea oricăror prejudicii WeAreOne sau
Platformei, prin încălcarea obligațiilor cuprinse în acești Termeni și Condiții.

Prejudicii de Imagine provocat Platfomei

Orice prejudiciu de imagine provocat Platformei, prin publicarea unor afirmații
defăimătoare, false sau care nu au fost dovdedinte în mod obiectiv la adresa
Platformei în orice mod (inclusiv platforme de social media precum dar fără a se
limita la Facebook și Instragram) va atrage răspunderea civilă a persoanelor
responsabile, inclusiv obligația de a acoperi toate costurile generate pentru
înlăturarea prejudiciului, angajarea de avocați, executori judecătorești, notificarea
persoanelor sau orice alt astfel de cost.

Data ultimei modificări: 24.07.2022

10
We Are One dorește cenzurare opiniilor utilizatorilor săi dacă acestea reprezintă o
recenzie obiectivă și argumentată.

Reziliere
Prezentului Contract va intra în vigoare la data finalizării introducerii datelor
necesare pentru deschiderea contului și va continua până când va fi încetat de
WeAreOne sau de Dumneavoastră, conform prevederilor de mai jos.

Puteți să încetați utilizarea Serviciilor noastre prin trimiterea unei notificări
prealabile cu termen de 30 de zile, anterior datei încetării efective.

Putem înceta utilizarea de către Dumneavoastră a oricărui Serviciu cu o notificare
prealabilă cu 30 de zile.

Putem suspenda sau rezilia prezenților Termeni și Condiții dacă stabilim că:

a. ați încălcat în mod semnificativ sau în mod repetat prevederile lor și nu ați reușit
să remediați încălcarea în termen de 7 zile de la primirea notificării transmise de
WeAreOne în acest sens;
b. contul Dumneavoastră este utilizat pentru activități înșelătoare sau frauduloase
sau ilegale;

Vă vom notifica cu promptitudine cu privire la orice astfel de reziliere sau
suspendare prin e-mail sau mijloace similare care v-au fost trimise individual,
indicând motivul și orice opțiuni de recurs, cu excepția cazului în care avem motive
să credem că furnizarea acestor informații va împiedica investigarea sau prevenirea
activităților înșelătoare, frauduloase sau ilegale.

Data ultimei modificări: 24.07.2022

11
Încetarea sau suspendarea serviciului nu va avea ca efect stingerea obligațiilor
scadente ale dumneavoastră, prezentele prevederi având aplicabilitate și pentru
viitor.

Răspundere și Limitări

WeAreOne nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială,
financiară, de date sau informații sau de orice altă natură) care poate să apară direct
sau indirect din cauza informațiilor sau conținuturilor incluse sau absente pe
Platformă sau a nefuncționării sau funcționarii necorespunzătoare a Platformei.

WeAreOne nu va fi responsabilă pentru nici o daună adusă calculatorului pe care îl
utilizați pentru accesarea Platformei sau viruși care ar putea să vă infecteze
calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către
dumneavoastră sau navigării pe Platformă sau descărcarea de către dumneavoastră a
vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe
Platformă.

Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune
indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun
fel legătură cu orice utilizare a Platformei sau a conținutului, datelor, materialelor
sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără
limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site
pentru achiziționare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de
către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de
posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți.

Reclamații
Pentru orice cererii, sugestii, întrebări și reclamații cu privire la Platformă vă rugăm
să ne trimiteți un email la adresa [email protected].

Data ultimei modificări: 24.07.2022

12
Orice reclamație va fi soluționată, într-un termen de maxim 30 de zile. Lipsa unui
răspuns nu angajează sub nicio formă răspunderea juridică de orice natură a
Platformei.

Sunteți de acord să nu faceți publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare,
media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării
daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin
aceste acțiuni.

Proprietate intelectuală

Conținutul prezentului Platformei inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări
stilizate, simboluri, imagini, fotografii, material video, conținut texte și altele
asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse pe Platformă și sunt
proprietatea exclusivă a WeAreOne.
Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea,
utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor,
fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului,
datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe Platformă fără
permisiunea expresă acordată în scris de către WeAreOne.
Prin plata aferentă înscrierii la un curs sau alt serviuciu oferit de WeAreOne nu
achiziționați dreptul de proprietate asupra acestora; dreptul de proprietate și
drepturile de autor ale cursului rămân în exclusivitate ale WeAreOne.
Nu aveți dreptul să utilizați  cursul și / sau materialele aferente cursului  în scopuri
comerciale. Sunteți obligat să nu utilizați cursul în scopuri ilegale, ilicite sau imorale.
Orice utilizare ilegală a cursurilor comercializate pe site-ul WeAreOne poate conduce
la proceduri civile sau penale, judiciare sau extrajudiciare, prin intermediul
titularului drepturilor respective.

Data ultimei modificări: 24.07.2022

13
Sunteți obligat să despăgubiți WeAreOne de orice daune care decurg din încălcarea
obligațiilor menționate anterior sau care decurg din încălcarea drepturilor proprii
sau ale terților; inclusiv pierderile economice și alte astfel de consecințe. Trebuie să
despăgubiți WeAreOne de orice pretenții ale unor terțe părți care decurg din astfel de
încălcări.

Relația Părților
Dumneavoastră și WeAreOne suntem contractanți independenți și nimic din
prezentul Contract nu va fi interpretat în sensul de a crea un parteneriat, o asociere
în participație, o agenție, o franciză, un reprezentant de vânzări sau o relație de
muncă între părți. Nu veți avea autoritatea de a face sau accepta oferte sau declarații
în numele nostru. Nu veți face nici o declarație, fie pe site-ul dumneavoastră sau în
alt mod, care ar contrazice nimic în această secțiune.
Publicitatea și conținutul furnizat de terți
Părți ale Conținutului Platformei pot sa fie furnizate de terțe persoane. De asemenea,
în interiorul Conținutului Platformei pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor
afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. WeAreOne nu este responsabilă în
nicio măsura asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent ca acesta este
publicitar sau nu. De asemenea, WeAreOne nu este responsabilă asupra conținutului
paginilor la care se face trimitere din Platforma.

Forța majoră
Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de
executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi
revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este
definită de lege, din motive independente de părți.

Data ultimei modificări: 24.07.2022

14
Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de
15 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecințelor lui.

Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice
neînțelegere intervenită între WeAreOne și Dumneavoastră în legătură cu raporturile
decurgând din utilizarea Platformei urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în
caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente.

Dispoziții finale
WeAreOne își rezervă dreptul de a modifica Termenii si Condițiile. În acest sens,
aceste condiții se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare.
Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse acestor Termeni și Condiții puteți
înceta utilizarea Platformei, iar, dacă aveți un cont de utilizator deschis în Platformă
îl puteți șterge. Continuarea utilizării contului valorează după 30 de zile de la
publicarea modificărilor reprezintă acceptul dumneavoastră a Termenilor și
Condițiilor
Continuarea accesării și/sau utilizării Platformei și a Serviciilor acesteia este
considerat acordul dumneavoastră cu privire la orice modificare.