Prelucrarea Datelor & GDPR

 

Not─â de informare privind
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

Bine a╚Ťi venit la nota de informare privind prelucrarea datelor personale a site-ului
https://www.stefanapeev.com (denumit în continuare „Site-ul”).

Prin intermediul acestui document v─â vom oferi informa╚Ťii în leg─âtur─â cu ce tipuri de
date folosim ╚Öi prelucr─âm, în ce scopuri le prelucr─âm pe acestea, pentru ce perioad─â
de timp le vom stoca, cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și
alte astfel de informa╚Ťii.

Cine suntem noi?
PEEV STUDIOS SRL este o persoan─â ─â juridic─â de na╚Ťionalitate roman─â, având
sediul social în Sibiu, str. Cornel Medrea nr. 11, jude╚Ťul Sibiu, num─âr de ordine în
Registrul Comer╚Ťului J32/752/2021, cod unic de înregistrare fiscal─â 44109434,
num─âr de telefon 0744420642 ╚Öi adresa de e-mail [email protected].

https://www.stefanapeev.com prelucreaz─â datele dumneavoastr─â cu caracter personal în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2016/679 Al Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016 (denumit în continuare "RGDP"), precum ╚Öi a celorlalte prevederi legale
aplicabile în materia prelucr─ârii datelor cu caracter personal.

Pentru a în╚Ťelege mai bine politica noastr─â de protec╚Ťie a datelor, v─â rug─âm s─â
parcurge╚Ťi cu aten╚Ťia prezenta not─â de informare.

Data ultimei modific─âri: 06.09.2023

2

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic prezenta Notă de Informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Nota de Informare”) f─âr─â a v─â
solicita acordul prealabil și fără a fi supuși unei proceduri de notificare individuală a
modific─ârilor aduse.

În cazul oric─ârei astfel de modific─âri, vom afi╚Öa pe site versiunea actualizat─â Notei de
Informare, r─âmânând în sarcina dumneavoastr─â s─â verifica╚Ťi con╚Ťinutul prezentei
Note de Informare ori de câte ori accesa╚Ťi site-ul, pentru a v─â asigura c─â sunte╚Ťi la
curent cu ultima versiune. 

Vom trata Datele Dumneavoastr─â într-o manier─â compatibil─â cu Nota de Informare
în baza c─ârora au fost colectate, cu excep╚Ťia cazului în care avem consim╚Ť─âmântul t─âu
s─â le trat─âm diferit.

https://www.stefanapeev.com v─â prelucreaz─â datele cu caracter personal în calitatea sa Operator de
date cu caracter personal.

Pentru orice întreb─âri în leg─âtur─â cu datele dumneavoastr─â ╚Öi modalit─â╚Ťile de
prelucrare a acestora, ne pute╚Ťi contacta la: [email protected]

Ce sunt datele cu caracter personal?
 
Potrivit RGPD datele cu caracter personal înseamn─â orice informa╚Ťii privind o
persoan─â fizic─â identificat─â sau identificabil─â. O persoan─â fizic─â identificabil─â este o
persoan─â care poate fi identificat─â, direct sau indirect, în special prin referire la un
element de identificare, cum ar fi un nume, un num─âr de identificare, date de
localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice,
proprii identit─â╚Ťii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau
sociale.

Data ultimei modific─âri: 06.09.2023

3

Nu exist─â o list─â a datelor cu caracter personal, iar RGDP nu impune statelor s─â
realizeze o astfel de lista, pentru simplul motiv c─â o informa╚Ťie poate deveni într-un
anumit context dat─â cu caracter personal, iar în alt context s─â fie pur ╚Öi simplu o
informa╚Ťie f─âr─â valoare de dat─â cu caracter personal.

Principiile urmate de STEFANA PEEV pentru protec╚Ťia utilizatorilor Site-ului cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urm─âtoarele:

a. Datele cu caracter personal se colecteaz─â numai în scopuri specificate,
explicite ╚Öi legitime ╚Öi nu sunt prelucrate în alt mod incompatibil cu aceste
scopuri,
b. Datele cu caracter personal trebuie s─â fie adecvate, relevante ╚Öi neexcesive în
raport cu scopul pentru care sunt colectate și/ sau prelucrate ulterior,
c. Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, să fie
actualizate; trebuie să se ia toate măsurile rezonabile pentru ștergerea sau
rectificarea datelor inexacte, incomplete, având în vedere scopurile pentru
care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare,
d. Datele cu caracter personal nu se p─âstreaz─â mai mult decât este necesar
pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate
ulterior,
e. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în condi╚Ťii de securitate,
asigurându-se astfel un nivel de protec╚Ťie împotriva accesului ilegal sau
neautorizat, precum ╚Öi în fa╚Ťa pierderii, distrugerii, deterior─ârii acestora.

Datele cu caracter personal prelucrate de c─âtre https://www.stefanapeev.com în calitate de
Operator de Date

Categoriile de date prelucrate de c─âtre https://www.stefanapeev.com pot fi, în func╚Ťie de scopurile
asociate prelucr─ârii, una sau mai multe dintre urm─âtoarele:
Categoria Date incluse

Data ultimei modific─âri: 06.09.2023

4

Date de identificare nume, prenume, numele de utilizator (username) sau

un identificator similar.

Date de contact adresa de e-mail, num─ârul de telefon.
Date financiare informa╚Ťiile privind pl─â╚Ťile sau pe cele privind
cardul/contul bancar, informa╚Ťii despre achizi╚Ťii.

Date de
tranzac╚Ťionare

detalii privind pl─â╚Ťile de la ╚Öi c─âtre tine ╚Öi alte detalii
privind produsele pe care le-ai achizi╚Ťionat de pe Site
Date tehnice adresa de IP (internet protocol), datele de login, tipul
de browser ╚Öi versiunea, set─ârile privind loca╚Ťie ╚Öi fusul
orar, plug-inurile de browser și versiunile acestora,
sistemul de operare, platforma de operare și alte
tehnologii de pe dispozitivele pe care le folosești pentru
a accesa acest Site

Date de profil username, parolă, comenzile făcute de tine, interesele și
preferin╚Ťele tale, feedbackul oferit, r─âspunsurile oferite
la sondaje.

Date de utilizare Informa╚Ťii despre cum utilizezi site-ul nostru, produsele

și serviciile oferite dehttps://www.stefanapeev.com.

Date de marketing &
comunicare

Preferin╚Ťele tale de a primi materiale de marketing din
partea noastr─â ╚Öi din partea ter╚Ťelor noastre p─âr╚Ťi ╚Öi
metodele preferate de comunicare.

Nu colectam ╚Öi nu prelucr─âm date sensibile, astfel cum sunt acestea definite în RGDP
în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim s─â
colect─âm sau s─â prelucr─âm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
Dumneavoastr─â alege╚Ťi dac─â dori╚Ťi s─â beneficia╚Ťi de un serviciile noastre, astfel c─â de
regula nu sunte╚Ťi obligat sa va furniza╚Ťi informa╚Ťiile personale
c─âtre STEFANA PEEV. Totu╚Öi, în m─âsura în care a╚Ťi optat s─â accesa╚Ťi ╚Öi s─â utiliza╚Ťi

Data ultimei modific─âri: 06.09.2023

5

platforma administrata de societatea noastr─â sau beneficia╚Ťi în alt context de
serviciile noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din
perspectiva cerin╚Ťelor legale ╚Öi/sau a rela╚Ťiei juridice cu STEFANA PEEV deoarece aceste
informa╚Ťii sunt necesare pentru furnizarea serviciilor, iar în lipsa de╚Ťinerii de c─âtre
STEFANA PEEV a acestor date nu vom putea oferi unele / toate serviciile noastre.

Astfel c─â, în numite situa╚Ťii, în func╚Ťie de datele pe care refuza╚Ťi s─â le furniza╚Ťi este
posibil c─â:

´éĚ STEFANA PEEV s─â fie în imposibilitatea de a încheia raportul juridic/contractul ori
de a continua rela╚Ťia contractuala cu dumneavoastr─â;
´éĚ STEFANA PEEV s─â fie pus─â în imposibilitatea de a-╚Öi onora obliga╚Ťiile asumate fa╚Ť─â
de dvs.

De unde provin Datele Dumneavoastr─â?

Colect─âm datele de la dumneavoastr─â, atunci când:
Vizita╚Ťi Site-ul, v─â crea╚Ťi un cont pe Site, depune╚Ťi o comand─â pe Site, v─â abona╚Ťi la
newsletter, comunica╚Ťi cu noi prin func╚Ťia chat room, ne trimi╚Ťi un mesaj privat prin
intermediul re╚Ťelelor sociale, ne trimi╚Ťi un e-mail, l─âsa╚Ťi un comentariu pe re╚Ťelele
sociale ale STEFANA PEEV, ne eticheta╚Ťi în post─âri / poze pe re╚Ťelele sociale, distribui╚Ťi
con╚Ťinutul nostru, sau orice alt─â interac╚Ťiune pe care o ave╚Ťi cu Site-ul.

Colect─âm informa╚Ťii despre dispozitive utilizând urm─âtoarele tehnologii:
- "Cookies" are fișiere de date care sunt plasate pe dispozitivul sau computerul
dumneavoastră și includ adesea un identificator unic anonim. Pentru mai multe
informa╚Ťii despre modulele cookie ╚Öi despre s─â dezactiva╚Ťi modulele cookie, vizita╚Ťi
Politica de Cookies

Data ultimei modific─âri: 18.07.2021

6

- "Fi╚Öiere jurnal" urm─âri ac╚Ťiunile care au loc pe Site, ╚Öi s─â colecteze date, inclusiv
adresa IP, tipul de browser, furnizorul de servicii Internet, pagini de trimitere /
ieșire, și date / marcaje de timp.
- "Semnalizatoare web", "etichete" și "pixeli" sunt fișiere electronice utilizate pentru
a înregistra informa╚Ťii despre modul în care naviga╚Ťi pe Site.

Vom putea s─â primim date personale care v─â privesc din diferite ter╚Ťe
p─âr╚Ťi (sau surse publice), cum ar fi:
Date tehnice de la furnizorii de analitice , re╚Ťele de advertising, furnizorii de
informa╚Ťii privind c─âut─ârile, furnizori de informa╚Ťii privind interac╚Ťiunea ta cu Site-ul
.
Date de contact, Date financiare ╚Öi Date de tranzac╚Ťionare de la furnizori de servicii
tehnice și de plată.
Date de identificare și Date de contact din surse publice (precum Registrul
Comer╚Ťului, ANAF, Ministerul de Finan╚Ťe, Portalul Instan╚Ťelor de judecat─â).

Ce tipuri de prelucr─âri de date efectueaz─â https://www.stefanapeev.com?

STEFANA PEEV prelucreaz─â date cu caracter personal în scopurile enun╚Ťate în prezenta
not─â de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult opera╚Ťiuni
de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea
prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozi╚Ťie in orice alt mod, alinierea
sau combinarea, restric╚Ťionarea, ╚Ötergerea sau distrugerea.

Scopurile în care STEFANA PEEV prelucreaz─â datele dumneavoastr─â cu
caracter personal

Data ultimei modific─âri: 06.09.2023

7

stefanapeev.com prelucreaz─â date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalit─â╚Ťile
de colectare, baza legala de prelucrare, utilizarea, dezv─âluirea, perioadele de p─âstrare,
etc. pot fi diferite func╚Ťie de fiecare scop. 
STEFANA PEEV poate folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile
descrise în prezenta Not─â de Informare.
Dac─â STEFANA PEEV va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop
decât cele asupra c─ârora a╚Ťi fost deja informat ╚Öi care nu este compatibil cu scopurile
pentru care datele au fost colectate ini╚Ťial, STEFANA PEEV se oblig─â s─â v─â furnizeze
informa╚Ťii privind scopul secundar respectiv precum ╚Öi alte detalii adi╚Ťionale
relevante.

Prelucr─âm datele personale în principal în urm─âtoarele scopuri:

´éĚ Înregistrarea ca dumneavoastr─â ca utilizator al Site-ului;
´éĚ Încheierea ╚Öi executarea contractului de vânzare sau prest─âri servicii pe care
dumneavoastr─â îl încheia╚Ťi cu STEFANA PEEV;
´éĚ Pentru a v─â putea oferi accesul la materiale disponibile pe Site;
´éĚ Pentru a gestiona rela╚Ťie pe care o avem cu dumneavoastr─â;
´éĚ Solicit─ârile sau cererile efectuate de c─âtre dumneavoastr─â prin intermediul
Site-ului;
´éĚ Interac╚Ťiunea cu dumneavoastr─â pe chat-room-ul disponibil pe Site;
´éĚ Folosirea datelor de analiz─â pentru a îmbun─ât─â╚Ťi Platforma, produsele,
serviciile, departamentul clien╚Ťi ╚Öi experien╚Ťa
´éĚ Sugestii ╚Öi recomand─âri despre produsele ╚Öi serviciile care ar putea fi de
interes pentru dumneavoastr─â;
´éĚ Pentru a livra con╚Ťinut relevant ╚Öi reclame personalizate ╚Öi pentru a m─âsura ╚Öi
în╚Ťelege eficien╚Ťa reclamelor pe care vi le oferim
´éĚ Îmbun─ât─â╚Ťirea serviciilor pe care STEFANA PEEV le ofer─â clien╚Ťilor;
´éĚ Gestionarea riscurilor aflate în leg─âtura cu activitatea noastr─â, sens în care
lu─âm masuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implica
detectarea, investigarea si solu╚Ťionarea amenin╚Ť─ârilor de securitate.

Data ultimei modific─âri: 06.09.2023

8

´éĚ Respectarea unor cerin╚Ťe legale, cum ar fi cele de natura;
´éĚ Gestiune economico-financiara-administrativa;
´éĚ Constatarea exercitarea sau ap─ârarea unui drept în instan╚Ť─â

Nu v─â folosim datele pentru a v─â trimite comunic─âri de marketing decât dac─â opta╚Ťi
în mod explicit pentru o astfel de comunicare. Chiar ╚Öi în astfel de cazuri, v─â
asigur─âm c─â ave╚Ťi o op╚Ťiune u╚Öor de folosit pentru a v─â dezabona (retrage╚Ťi
consim╚Ť─âmântul) în orice moment, fie în comunicarea îns─â╚Öi, fie contactând-ne la
urm─âtoarea adres─â de email: [email protected]

Temeiurile juridice pe care se bazeaz─â STEFANA PEEV în prelucrarea Datelor
Dumneavoastr─â

Prelucrarea datelor se întemeiaz─â pe cel pu╚Ťin una dintre urm─âtoarele condi╚Ťii de
legalitate a prelucr─ârii:

´éĚ prelucrarea este necesar─â pentru încheierea raportului juridic / contractului
cu dumneavoastr─â ori pentru executarea acestuia;
´éĚ prelucrarea este pentru îndeplinirea unei obliga╚Ťii legale care îi
revine STEFANA PEEV (de ex. cele referitoare la gestionara documentelor
justificative din punct de vedere fiscal);
´éĚ prelucrarea este necesar─â în scopul intereselor legitime urm─ârite
de STEFANA PEEV, cum ar fi:
- administrarea activit─â╚Ťii noastre;
- gestionarea riscurilor aflate în leg─âtura cu activitatea noastr─â;
- gestionarea rela╚Ťiilor noastre cu poten╚Ťialii clien╚Ťi, clien╚Ťii ╚Öi /sau partenerii
noștri;

Data ultimei modific─âri: 06.09.2023

9

´éĚ prelucrarea este bazata pe consim╚Ť─âmântul dumneavoastr─â pentru ipotezele in
care RGPD impune ob╚Ťinerea consim╚Ť─âmântului sau acesta nu se întemeiaz─â
pe o alt─â condi╚Ťie de legalitate.

 Cât timp p─âstram Datele Dumneavoastr─â?
P─âstram Datele Dumneavoastr─â prelucrate de STEFANA PEEV doar atât timp cât este
necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau
reglementarilor aplicabile), astfel:

´éĚ pe durata prev─âzut─â de lege în situa╚Ťiile în care exist─â acte normative
aplicabile în acest sens (de ex în cazul registrelor de contabilitate obligatorii);
´éĚ pe durata derul─ârii contractului / raportului juridic pentru prelucr─ârile
Datelor Dumneavoastr─â necesare în executarea acestuia;
´éĚ pân─â la expirarea termenului de prescrip╚Ťie, în ceea ce prive╚Öte cazurile în
care STEFANA PEEV ar avea un interes legitim s─â p─âstreze anumite dintre Datele
Dumneavoastr─â în leg─âtur─â cu un poten╚Ťial litigiu ce ar putea s─â apar─â între
p─âr╚Ťi.
´éĚ pe durata gestion─ârii rela╚Ťiei cu poten╚Ťialii clien╚Ťi /clien╚Ťii (de exemplu pe
durata existentei unui cont activ pe Site, în cazul clien╚Ťilor care au creat cont),
pentru prelucr─ârile în scopul transmiterii de comunic─âri con╚Ťinând informa╚Ťii
și oferte privind serviciile noastre, precum si cele ale partenerilor noștri,
comunic─âri comerciale, respectiv pana la exercitarea dreptului de opozi╚Ťie
(opt-out) de c─âtre dumneavoastr─â în acest sens;
´éĚ pân─â la retragerea consim╚Ť─âmântului pentru prelucr─ârile Datele
Dumneavoastr─â întemeiate exclusiv pe consim╚Ť─âmânt;
´éĚ în orice alte ipoteze ori in absen╚Ťa unor cerin╚Ťe legale, reglementare sau
contractuale specifice, perioada noastr─â de referin╚Ť─â pentru p─âstrarea datelor
personale este de maxim 3 ani de la data încet─ârii rela╚Ťiilor / ultimul contact
dintre STEFANA PEEV ╚Öi dumneavoastr─â.

Data ultimei modific─âri: 18.07.2021

10

Link-uri de la ter╚Ťe p─âr╚Ťi

´éĚ Aceast─â Not─â de Informare nu acoper─â aplica╚Ťiile ╚Öi site-urile altor ter╚Ťi la care
po╚Ťi ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru (inclusiv când te
duci, de exemplu, pe paginile comunit─â╚Ťilor noastre din social media, precum
Facebook, Instagram, etc.). Totodat─â, nu suntem responsabili pentru niciun
fel de link al partenerilor noștri comerciali sau al celor care plasează
publicitate în cadrul articolele noastre, inclusiv cele de pe profilele re╚Ťelelor
sociale. Când da╚Ťi click pe acele linkuri, ter╚Ťe p─âr╚Ťi pot colecta sau partaja
datele care v─â privesc. Nu control─âm site-urile acestor ter╚Ťe p─âr╚Ťi ╚Öi nici nu
suntem responsabili pentru politicile lor de prelucrare, confiden╚Ťialitate ╚Öi
securitate. Când p─âr─âse╚Öti site-ul nostru, v─â încuraj─âm s─â examina╚Ťi Politica de
confiden╚Ťialitate/Nota de informare, precum ╚Öi condi╚Ťiile

Dezv─âluirea Datelor Dumneavoastr─â c─âtre ter╚Ťi
Putem dezv─âlui datele dumneavoastr─â, respectând legea aplicabil─â, partenerilor de
afaceri sau altor ter╚Ťi.
De exemplu, am putea furniza datele dumneavoastr─â c─âtre alte companii, precum
furnizorii de servicii IT sau telecomunica╚Ťii, agen╚Ťii media, agen╚Ťii de publicitate,
servicii de contabilitate ╚Öi resurse umane, furnizori de solu╚Ťii integrate, servicii
juridice ╚Öi al╚Ťi ter╚Ťi cu care avem o rela╚Ťie contractual─â. Ace╚Öti ter╚Ťi sunt selecta╚Ťi cu o
grij─â deosebit─â astfel încât datele dumneavoastr─â s─â fie prelucrate doar în scopurile
pe care noi le indic─âm.
De asemenea, am putea partaja datele dumneavoastr─â c─âtre al╚Ťi parteneri de afaceri
ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.
De╚Öi pu╚Ťin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situa╚Ťie
care va include transferul datelor dumneavoastr─â.
Putem transmite datele ╚Öi altor p─âr╚Ťi având consim╚Ť─âmântul sau potrivit
instruc╚Ťiunilor dumneavoastr─â.

Data ultimei modific─âri: 18.07.2021

11

Vom putea, de asemenea, furniza informa╚Ťiile dumneavoastr─â cu caracter personal ╚Öi
c─âtre parchet, poli╚Ťie, instan╚Ťele judec─âtore╚Öti ╚Öi alte organe abilitate ale statului, în
baza ╚Öi în limitele prevederilor legale ╚Öi ca urmare a unor cereri expres formulate.
Ne vom asigura, în limite rezonabile, c─â datele dumneavoastr─â nu p─âr─âsesc Spa╚Ťiul
Economic European, îns─â, în m─âsura în care vom transfera date c─âtre state din afara
SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, c─â transferurile sunt legitime, având la baza
consim╚Ť─âmântul t─âu explicit sau alt temei legal.

Accesul altor persoane la datele dumneavoastr─â personale
În anumite cazuri, ╚Öi alte ter╚Ťe persoane vor avea acces la datele personale, precum:

´éĚ Facebook;
´éĚ Instagram;
´éĚ LinkedIn;
´éĚ Youtube;
Platforme de chat online etc.

Transferuri interna╚Ťionale
În acest moment nu transfer─âm ╚Öi nu inten╚Ťion─âm s─â transfer─âm datele
dumneavoastr─â cu caracter personal sau o parte dintre acestea c─âtre alte companii,
organiza╚Ťii sau persoane din state ter╚Ťe sau c─âtre organiza╚Ťii interna╚Ťionale.
Dac─â va fi necesar s─â transfer─âm datele dumneavoastr─â c─âtre vreuna dintre
destina╚Ťiile de mai sus, î╚Ťi vom transmite în prealabil o nou─â not─â de informare cu
privire la aceasta.
Transferul de date cu caracter personal c─âtre un stat ter╚Ť poate avea loc numai dac─â
statul c─âtre care se inten╚Ťioneaz─â transferul asigur─â un nivel de protec╚Ťie adecvat.
Transferul de date c─âtre un stat a c─ârui legisla╚Ťie nu prevede un nivel de protec╚Ťie cel
pu╚Ťin egal cu cel oferit de Regulament General de Protec╚Ťie a Datelor este posibil
numai dac─â exist─â garan╚Ťii suficiente cu privire la protec╚Ťia drepturilor fundamentale
ale persoanelor vizate. Aceste garan╚Ťii vor fi stabilite de noi prin contracte încheiate

Data ultimei modific─âri: 06.09.2023

12

cu furnizorii/prestatori de servicii c─âtre care se va realiza transferul datelor
dumneavoastr─â personale.
Unii dintre furnizorii no╚Ötri de prest─âri servicii e posibil s─â fie localiza╚Ťi în afara
Spa╚Ťiului Economic European (SEE), astfel încât procesarea din partea lor a datelor
dumneavoastr─â personale va implica un transfer de date în afara SEE.
De fiecare dat─â când vom transfera datele dumneavoastr─â personale în afara SEE, ne
vom asigura c─â exist─â un nivel de protec╚Ťia similar.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

STEFANA PEEV este responsabil─â pentru facilitarea exercit─ârii oric─âruia dintre drepturile
dumneavoastr─â men╚Ťionate mai jos.
Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la
adresa [email protected] sau ne pute╚Ťi transmite o cerere scris─â la
urm─âtoarea adres─â:

Dreptul de acces
Ave╚Ťi dreptul de acces, conform articolului 15 din RGPD, respectiv de a ob╚Ťine din
partea STEFANA PEEV o confirmare c─â prelucreaz─â sau nu date personale care v─â privesc
╚Öi, în caz afirmativ urm─âtoarele informa╚Ťii: (a) scopurile prelucr─ârii; (b) categoriile de
date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari c─ârora
datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaz─â s─â le fie divulgate, în special
destinatari din ╚Ť─âri ter╚Ťe sau organiza╚Ťii interna╚Ťionale; (d) acolo unde este posibil,
perioada pentru care se preconizeaz─â ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau,
dac─â acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceast─â perioad─â;
(e) existen╚Ťa dreptului de a solicita rectificarea sau ╚Ötergerea datelor cu caracter
personal ori restric╚Ťionarea prelucr─ârii datelor cu caracter personal sau a dreptului
de a se opune prelucr─ârii; (f) dreptul de a depune o plângere în fa╚Ťa unei autorit─â╚Ťi de
supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la
client, orice informa╚Ťii disponibile privind sursa acestora; (h) existen╚Ťa unui proces
decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, men╚Ťionat la articolul 22

Data ultimei modific─âri: 06.09.2023

13

alineatele (1) si (4) din RGPD, precum ╚Öi, cel pu╚Ťin în cazurile respective, informa╚Ťii
pertinente privind logica utilizat─â ╚Öi privind importan╚Ťa ╚Öi consecin╚Ťele preconizate
ale unei astfel de prelucr─âri pentru persoana vizat─â. În cazul în care datele cu caracter
personal sunt transferate c─âtre o ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â, ave╚Ťi
dreptul sa fi╚Ťi informat cu privire la garan╚Ťiile adecvate în temeiul articolului 46 din
RGPD referitoare la transfer.
La solicitarea dumneavoastr─â, STEFANA PEEV v─â va furniza o copie a Datelor
Dumneavoastr─â care fac obiectul prelucr─ârii.

Dreptul la rectificarea datelor
Ave╚Ťi dreptul de a ob╚Ťine de la STEFANA PEEV rectificarea datelor cu caracter personal
inexacte care v─â privesc, conform articolului 16 din RGPD. ╚Üinând-se seama de
scopurile în care au fost prelucrate datele, ave╚Ťi dreptul de a ob╚Ťine completarea
Datelor Dumneavoastr─â care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declara╚Ťii
suplimentare.
Atunci când este posibil sau necesar vom face corec╚Ťii (dup─â caz) pe baza
informa╚Ťiilor actualizate ╚Öi v─â vom informa cu privire la acest aspect dac─â este cazul.

Dreptul la ștergerea datelor
Ave╚Ťi dreptul de a ob╚Ťine din partea STEFANA PEEV ╚Ötergerea Datelor Dumneavoastr─â
(conform articolului 17 din RGPD), f─âr─â întârzieri nejustificate, cu excep╚Ťia anumitor
ipoteze prev─âzute de RGPD, dac─â se aplic─â unul dintre urm─âtoarele motive:
a. Datele Dumneavoastr─â nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor
pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b. va retrage╚Ťi consim╚Ť─âmântul în baza c─âruia are loc prelucrarea în m─âsura în care
prelucrarea se bazeaz─â exclusiv pe consim╚Ť─âmânt ╚Öi nu exist─â niciun alt temei
juridic pentru prelucrare;
c. va opune╚Ťi prelucr─ârii efectuata în scopul unui interes public ori în scopul
intereselor legitime urm─ârite de STEFANA PEEV ╚Öi nu exist─â motive legitime care s─â
prevaleze fa╚Ť─â de interesele/drepturile ╚Öi libert─â╚Ťile dvs. fundamentale în ceea ce
prive╚Öte prelucrarea sau v─â opune╚Ťi prelucr─ârii în scopuri de marketing direct;

Data ultimei modific─âri: 18.07.2021

14
d. Datele Dumneavoastr─â au fost prelucrate ilegal;
e. Datele Dumneavoastr─â trebuie ╚Öterse pentru respectarea unei obliga╚Ťii legale care
revine STEFANA PEEV în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub
inciden╚Ťa c─âruia se afl─â acesta;
f. alte situa╚Ťii prev─âzute de RGPD în m─âsura în care sunt aplicabile.

Dreptul la restric╚Ťionarea prelucr─ârii

Ave╚Ťi dreptul de a ob╚Ťine restric╚Ťionarea prelucr─ârii în urm─âtoarele cazuri :
a. contesta╚Ťi exactitatea Datele Dumneavoastr─â, pentru o perioada care îi
permite STEFANA PEEV s─â verifice exactitatea datelor;
b. prelucrarea este ilegal─â, iar dvs. v─â opune╚Ťi ╚Ötergerii Datele Dumneavoastr─â,
solicitând în schimb restric╚Ťionarea utiliz─ârii lor;
c. STEFANA PEEV nu mai are nevoie de Datele Dumneavoastr─â în scopul prelucr─ârii,
dar dvs. le solicita╚Ťi pentru constatarea, exercitarea sau ap─ârarea unui drept în
instan╚Ťa; sau
d. v-a╚Ťi opus prelucr─ârii în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din RGPD,
pentru intervalul de timp în care se verific─â dac─â drepturile legitime ale
operatorului prevaleaz─â asupra celor ale persoanei vizate.
e.
Dreptul la portabilitatea datelor
Ave╚Ťi dreptul de a primi Datele Dumneavoastr─â (conform articolului 20 din
Regulament) pe care le-a╚Ťi furnizat c─âtre STEFANA PEEV, într-un format structurat,
utilizat în mod curent ╚Öi care poate fi citit automat, ╚Öi la transmiterea acestora c─âtre
alt operator, f─âr─â obstacole din partea  STEFANA PEEV, în cazul în care:

i. prelucrarea se bazeaz─â pe consim╚Ť─âmânt în temeiul articolului 6 alineatul (1)
litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD sau pe un
contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD; ╚Öi

Data ultimei modific─âri: 06.09.2023

15

ii. prelucrarea este efectuat─â prin mijloace automate.

În cazul exercit─ârii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea
pot fi transmise in mod direct de la STEFANA PEEV la un alt operator indicat de c─âtre dvs.
în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozi╚Ťie atunci când prelucrare este efectuata în scopul
intereselor legitime STEFANA PEEV
În orice moment ave╚Ťi dreptul de a v─â opune, din motive legate de situa╚Ťia particular─â
în care v─â afla╚Ťi, prelucr─ârii efectuat─â în scopul unui interes public ori în scopul
intereselor legitime urm─ârite de STEFANA PEEV. În acest caz, STEFANA PEEV nu va mai
prelucra Datele Dumneavoastr─â, cu excep╚Ťia cazului în care demonstreaz─â c─â are
motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra
intereselor, drepturilor ╚Öi libert─â╚Ťilor dvs. sau c─â scopul este constatarea, exercitarea
sau ap─ârarea unui drept în instan╚Ť─â.

Dreptul de opozi╚Ťie la prelucrarea în scop de marketing direct
Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, ave╚Ťi dreptul de a v─â
opune în orice moment prelucr─ârii în acest scop a Datelor Dumneavoastr─â, inclusiv
cre─ârii de profiluri, în m─âsura în care este legat─â de marketingul direct respectiv.
Dreptul de retragere a consim╚Ť─âmântul
În cazul în care prelucrarea se bazeaz─â pe consim╚Ť─âmântul dvs., ave╚Ťi dreptul de a v─â
retrage în orice moment consim╚Ť─âmântul. Retragerea consim╚Ť─âmântului nu afecteaz─â
legalitatea prelucr─ârii efectuate pe baza consim╚Ť─âmântului înainte de retragerea
acestuia. Ipoteza retragerii consim╚Ť─âmântului nu este aplicabil─â în cazurile în care
temeiul prelucr─ârii nu este consim╚Ť─âmântul

Dreptul de a depune o plângere sau o reclama╚Ťie

Data ultimei modific─âri: 18.07.2021

16

Dac─â dori╚Ťi s─â reclama╚Ťi aspecte care privesc utilizarea Datelor Dumneavoastr─â v─â
rug─âm s─â trimite╚Ťi un e-mail la [email protected] cu detaliile reclama╚Ťiei
Dumneavoastr─â.
De asemenea pute╚Ťi transmite / depune solicitarea dumneavoastr─â utilizând detaliile
la adresa de mai jos strada Cerna nr. 09, Giarmata-Vii, Timiș.
Vom investiga ╚Öi încerca s─â rezolv─âm orice cerere sau plângere cu privire la utilizarea
sau dezv─âluirea informa╚Ťiilor dumneavoastr─â personale.
Dac─â nu e╚Öti mul╚Ťumit de r─âspunsul nostru, po╚Ťi face o plângere Autorit─â╚Ťii Na╚Ťionale
de Supraveghere a Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal.

Email: anspdcp[at]dataprotection.ro
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania